Kaskelot

120 kr

Tre noveller tecknade mellan 2020 och 2021. 48 sidor, tryckt i en upplaga på 150 exemplar.

Den första novellen, Tjuvar, handlar om en tavla som stjäls flera gånger. Den andra, Två Clowner, om en professionell clowns kris under de så kallade “Clowniakttagelserna” hösten 2016. I I den sista novellen Alban får vi följa en seriehunds handkolorerade prövningar.

//Three short stories drawn between 2020 and 2021. 48 pages, printed in an edition of 150. Drawn with brush and ink and digitally retouched.

The first story Thieves, is about a painting that gets stolen several times. The second story Two Clowns concerns the crisis of a professional clown during the so-called “clown sightings” in the fall of 2016. In the last story Alban we get to follow the hand coloured tribulations of a cartoon dog.

Category: Tag:

Description

Tre noveller tecknade mellan 2020 och 2021. 48 sidor, tryckt i en upplaga på 150 exemplar. På svenska.

//Three short stories drawn between 2020 and 2021. 48 pages, printed in an edition of 150. Drawn with brush and ink and digitally retouched. In Swedish.