Tegning & Tekst

In June 2020 i participated in the group exhibition Drawing & Text at Tegnerförbundet, Oslo, with the four artists Ebba Bring, Torgeir Husevaag, Kirsten Opstad and Johan Söderström. The exhibition was the result of a three month Residency at Nordic Artists´ Centre Dale, where each of the participating artists worked with drawing and text in some form.

I drew 29 comic pages during my stay. I began a longer story about Carl Linnaeus and his strange, late work Nemesis Divina. I drew a short story called Two Clowns, concerning the events of the so called “Clown Epidemic” of 2016. I also made a short colourful piece about an anxious dog.

Arild H. Eriksen, director of Nordic Artists Center Dale, wrote the following text about my exhibited work for the catalogue produced by Tegnerförbundet:

Sebastian Larsmo har under oppholdet på NKD jobbet med tegneserieformatet, og har i perioden utviklet tre ulike prosjekter der teknikker, medium og sjangere varierer. Han har også tidligere jobbet i sekvenser og billedfortellinger, men ikke rendyrket tegneserieformatet som i dette prosjektet. Altså, innenfor de ulike teknikkene; håndkolorert koldnål, fargelagte tusjtegninger og tusjtegninger som fargelegges digitalt, benytter han seg av de klassiske fortellerteknikkene med tegninger i logiske sekvenser, snakkebobler og fortellertekst. Seriene er med andre ord strukturert innenfor kjente seriesjangere, der det visuelle og tekst møtes i et gjensidig berikende kontekstuelt samspill.

Larsmo beveger seg uanstrengt mellom ulike sjanger og fortellerteknikker. I serien Alban møter vi den velprøvde dyr som menneskefiguren, gjerne beregnet på de yngste leserne. Men den tvisten som oppstår i diskrepansen mellom figurens infantile utforming og det figuren sier og tenker gir det hele en satirisk snert. Fortellingen Två Clownar er inspirert av ungdomskulturelle referanser og virkelige hendelser. Med utgangspunkt i klovnefenomenet som oppstod i kjølvannet av filmen It, skriver og tegner Larsmo en forvekslingskomedie, men der dialogen mellom tekst og bilde gir en mer ettertenksom klangbunn. Nærmest som et lykketreff, tatt den pågående koronasituasjonen i betraktning, er det mest omfattende arbeidet til Larsmo en episk og episodisk fortelling basert på Carl von Linnés lite kjente verk Nemesis Divina. Boken er en samling fortellinger om hvordan gud gjennom naturen straffer menneskene. Dette er et pågående arbeid hvor Larsmo viser oss de første kapitlene der Linnés originaltekst skrives inn som del av de visuelle illustrasjonene.

Exhibition photographs by Tegnerförbundet.

More comics soon!